Fawori Sentetik Astar

Modifiye alkid reçine esaslı astar boyasıdır.

Kategoriler:

Açıklama

ÖZELLİKLERİ

Rahat tarama ve örtme gücü sayesinde işçilikten tasarruf sağlar. Düzgün bir üst yüzey oluşturur, yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İçeride ve dışarıda her cins ahşap, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB, MDF, demir-çelik-sac yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

Yeni boyanacak ahşap yüzeyler; ahşap emprenye ile doyurulduktan sonra, Fawori Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır.

Eski boyalı metal ve ahşap yüzeylere zımpara yapılıp tozu alındıktan sonra bir kat Fawori Sentetik Astar uygulaması yapılır. Astar uygulamasından sonra son kat Fawori Premium Sentetik Boya veya Fawori Ceramix Yarı Mat Sentetik Boya uygulaması yapılır.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Fawori Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.fawori.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç : 140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013”

İnceltme : %10-15 (Hacimce)

İNCELTME

Fawori Sentetik Astar’ı rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında, püskürtme tabancası ile uygulama yapmak için %10-15 oranında Fawori Sentetik Tiner ile incelterek tek kat uygulayınız. Havasız (airless) püskürtmede, yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)

Dokunma kuruması: 2 saat

Sertleşme kuruması: 8-10 saat

Son kat uygulama: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 9-12 m2 alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36ºC