FAWORI EXTRA MASIF TUTKAL

FAWORI EXTRA MASIF TUTKAL

 

Kategoriler:

Açıklama

 

Ticari adı: FAWORI EXTRA MASIF TUTKAL

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

· 2.3 Diğer zararlar

· PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

· PBT: Uygulanamaz.

· vPvB: Uygulanamaz.