Fawori Dış Cephe Silikonlu Astar

ÜRÜN TANIMI

Silikonlu, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe astarıdır.

 

Kategoriler:

Açıklama

ÖZELLİKLERİ

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, aderansı artırır boya sarfiyatını azaltır. Üzerine uygulanacak boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılması önerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çiğ ve dondan korunması gerekmektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no’lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi ’ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

UYARILAR

İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için Fawori Dış Cephe Macunu’na, ağırlığının %20’si kadar taze beyaz/gri çimento + su karışımı (boza kıvamında) ilave edilerek karıştırılmalıdır. Oluşturulan karışım nemlendirilip temizliği yapılmış sıva/beton yüzeylere direkt uygulanmalıdır Eski boyalı yüzeylerde macun uygulaması yapılacaksa ham sıvalı yüzeye ulaşmak için yüzeyde sıkça çentikleme işlemi yapılmalıdır. Kullanıma hazır macunlar çatlama ve çökme yapmaması için maksimum 1 mm kalınlığında uygulanmalıdır.

0-3 mm yüzey tesviye ve düzeltme için Stako 0 uygulanmalıdır. İnceltme için 1 kg Lateks + 4 kg Su kullanılması önerilir.

3-10 mm yüzey tesviye ve düzeltme için Stako uygulanmalıdır. İnceltme için 1 kg Lateks + 4 kg Su kullanılması önerilir.

5-40 mm yüzey tesviye ve düzeltme için Stako Plus uygulanmalıdır. İnceltme için 1 kg Lateks + 4 kg Su kullanılması önerilir.

Çatlak uygulaması bir doğru boyunca ilerliyorsa o doğru boyunca 10 cm genişliğinde, yoğun çatlaklar varsa tüm yüzey boyunca ek yerlerinde 10 cm bini yapılarak donatı filesi uygulanmalıdır. Donatı filesi uygulama yapılacak yüzey düzeltme ve tesviye malzeme toplam kalınlığının 1/3’ü kadar dış yüzeye yakın şekilde uygulanmalıdır.

Özellikle