FAWORI AHŞAP TUTKALI

FAWORI AHŞAP TUTKALI

Kategoriler:

Açıklama

6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

· 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Gerekli değildir.

· 6.2 Çevresel önlemler Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

· 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.

Yeterli havalandırma sağlayınız.

· 6.4 Diğer bölümlere atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

7: